×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Typer av bilförsäkringBETA

Det finns tre huvudtyper av bilförsäkring: Trafik- halv- och helförsäkring.

Trafikförsäkringen är den minst omfattande bilförsäkringen man kan ha på sin bil. Trafikförsäkringen täcker personskador samt skador på andras bilar om man orsakar en trafikolycka. Alla bilar i Sverige som är ”i trafik” måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Om bilägaren inte tecknar minst en trafikförsäkring för sin bil träder Trafikförsäkringsföreningen (TFF) in och tvångsförsäkrar bilen till en kostnad av 103,05 kronor per dag (avgift per den 2015-01-01), vilket motsvarar 37 613 kronor per år – en skyhög kostnad. Med andra ord är det väldigt viktigt att försäkra sin bil med minst en trafikförsäkring så fort man blir ägare till den, annars kan det bli väldigt dyrt.

Halvförsäkringen täcker, utöver vad som innefattas i trafikförsäkringen, stöld, brand, glas, räddning, rättsskydd och maskinskada, och ibland ingår även andra moment beroende på försäkringsbolag och produkt.

Stöldmomentet täcker, som framgår av namnet, skador till följd av att bilen stulits. Om bilen stjäls ersätter försäkringsbolaget generellt sett marknadsvärdet av bilen med avdrag för självrisk. I vissa fall täcks dock inte kostnader för utrustning som är särskilt dyr och/eller som inte är fabriksmonterad. Om bilägaren anses ha varit oaktsam vid stöldtillfället, exempelvis genom att lämna bilen olåst, görs oftast avdrag på ersättningen som varierar beroende på graden av oaktsamhet.

Rättsskydd täcker kostnader för juridiskt ombud om bilägaren skulle hamna i rättegång till följd av sitt nyttjande av bilen. Rättsskyddet har ett maxbelopp, och kostnader utöver maxbeloppet måste försäkringstagaren själv stå för. Avdrag görs också för självrisk.

Maskinskademomentet täcker kostnader för eventuella fel eller skador på bilen som inte anses ha uppkommit till följd av normalt slitage. En trasig motor eller luftkonditionering är exempel på skador som maskinskademomentet kan ersätta.

Räddning täcker kostnader för exempelvis bärgning om bilen fått motorstopp.

Glasmomentet täcker kostnader för skador som exempelvis stenskott på rutorna eller krossade glas.

Brandmomentet täcker skador till följd av att bilen börjat brinna.

Helförsäkringen innehåller en vagnskadeförsäkring och täcker, utöver vad som täcks av trafik- och halvförsäkring, även kostnader för skador på den egna bilen om man orsakar en krock. Observera att bilar nyare än tre år för det mesta inte behöver helförsäkring, eftersom de flesta nya bilar under de tre första åren täcks av en vagnskadegaranti som motsvarar en vagnskadeförsäkring.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00