×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Tusentals kronor i skillnad för en och samma kundBETA

Bilförsäkringens pris sätts inte bara av förväntningar gällande skaderisk för den aktuella försäkringstagaren. Även faktorer kopplade till prissättningen på försäkringsmarknaden har stor betydelse för försäkringens pris.

Exempelvis kan en och samma kund få helt olika pris för sin försäkring av olika försäkringsbolag. Skillnaderna är inte sällan flera tusenlappar mellan billigast och dyrast bilförsäkring. En förklaring till de stora skillnaderna är att vissa försäkringsbolag har stora marknadsandelar och är välkända av konsumenterna. Dessa aktörer kan ofta ta ut förhållandevis höga priser eftersom de har hög varumärkeskännedom och därmed har ett konstant flöde av kunder som söker upp dem för att köpa försäkring. På den andra sidan finns en rad mindre aktörer som är långt mindre kända, och som därför i högre grad måste konkurrera genom att sätta förmånliga priser. Därför kan bilägaren ofta spara stora belopp genom att jämföra försäkringsbolagen i samband med att bilförsäkringen ska köpas, samt i samband med att försäkringen förnyas, vilket inträffar en gång per år. Under resten av året är försäkringstagaren bunden till sitt aktuella försäkringsbolag. Det går alltså bara att byta försäkringsbolag i samband med att försäkringsåret löper ut. När det sker kontrolleras enklast genom att titta på en gammal försäkringsfaktura eller genom att kontakta sitt aktuella försäkringsbolag och fråga.

Olika försäkringsbolag har också olika sätt att beräkna risken för att en viss försäkringstagare kommer att drabbas av en skada. Detta innebär att en viss person kan betraktas som en högriskkund av ett visst försäkringsbolag, medan ett annat försäkringsbolag kan betrakta samma kund som en lågriskkund. Även av det skälet kan alltså priserna mellan olika försäkringsbolag skilja sig åt stort.

Vissa försäkringsbolag kan betrakta en viss kundtyp som icke önskvärd ur ett risk- eller målgruppsperspektiv och därmed ”prisa ur sig”, det vill säga sätta ett mycket högt pris för den aktuella kundtypen. På så vis minskas risken att den aktuella kundtypen köper försäkring av bolaget, och på så vis kan försäkringsbolaget indirekt påverka vilka kunder det får. Som försäkringstagare gäller det att se upp med försäkringsbolag som på detta sätt markerar att de inte vill ha dig som kund, eftersom det kan bli väldigt dyrt i förhållande till vad samma försäkring skulle kosta hos ett annat försäkringsbolag. Försäkringsbolag kan också markera att de inte vill ha en viss kund i samband med att försäkringen årligen förnyas, så det kan löna sig att varje år kontrollera hur det pris man erbjuds av sitt nuvarande försäkringsbolag står sig mot marknaden i övrigt.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00