×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Så styrs priset för bilförsäkringenBETA

Det finns en mängd faktorer som bestämmer hur priset för en bilförsäkring sätts. I grova drag kan faktorerna delas upp i två kategorier: faktorer som har med förväntat skadeutfall att göra, och faktorer som har med marknadens prissättning i övrigt att göra.

Eftersom bilförsäkringen täcker kostnader för skador måste försäkringens pris vara sådant att försäkringsbolaget får täckning för sina utgifter för förväntade skador, utöver kostnader för administration, distribution och vinstmarginal.

Det förväntade skadeutfallet styrs av en mängd olika faktorer. Till de viktigaste hör det aktuella bilmärket och bilmodellen. En dyr bil med stark motor och sportig karaktär är generellt sett dyrare att försäkra än en billigare bil med mer normal motorstyrka. Dels är dyrare bilar mer kostsamma att reparera om en skada inträffar, dels är motorstarka bilar generellt sett mer olycksbenägna. Många försäkringsbolag vill över huvud taget inte försäkra väldigt dyra eller motorstarka bilar, eftersom risken för stora skadekostnader anses vara överhängande.

Försäkringstagarens ålder är en annan viktig faktor för försäkringens pris, eller ”premie”, som det heter på försäkringsspråk. Unga förare är relativt sett oftare inblandade i olyckor än äldre förare, vilket innebär att unga försäkringstagare generellt sett får betala mer för sin försäkring än vad en äldre förare skulle få betala för samma bil. Vissa försäkringstagare försöker kringgå de högre priserna för unga förare genom att låta en äldre person, exempelvis en förälder eller annan släkting, stå som ägare för bilen. Det kan dock straffa sig att göra på det sättet om en olycka sedan inträffar med en ung förare vid ratten, då försäkringsbolagen ofta har tilläggsklausuler som reglerar ersättningen för skador som inträffat med unga förare vid ratten på ett mindre generöst sätt.

Om försäkringstagaren tidigare har orsakat trafikolyckor kan försäkringsbolaget sätta ett högre pris för den aktuella kundens bilförsäkring, om kunden även i framtiden anses vara mer benägen att hamna i en trafikolycka än en kund som inte tidigare orsakat en olycka.

Bostadsorten påverkar också priset i hög grad. Priserna för att försäkra bilar är i allmänhet högre i storstadsområden än på landsbygden, men skillnaderna inom en och samma kommun kan också vara stora. Exempelvis kan försäkringstagare i områden där bilar ofta stjäls eller utsätts för skadegörelse tvingas betala mer för sin bilförsäkring än vad motsvarande försäkring hade kostat i ett område med färre stölder och mindre skadegörelse. Den typ av boende man har påverkar också priset, och det kan skilja hundralappar eller mer beroende på om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. En annan faktor som knyter an till bostadsorten är var bilen parkeras nattetid. Bilar som står i garage kan vara billigare att försäkra än bilar som parkeras på gatan i ett och samma område.

Den årliga körsträckan är en viktig prispåverkande faktor. Bilar som körs långt har en större risk att hamna i olyckor än bilar som körs lite, vilket reflekteras i bilförsäkringens pris. Om man till försäkringsbolaget anger en årlig körsträcka som är kortare än den man i verkligheten kör, kan försäkringsbolaget göra avdrag i det fall en skada inträffar. Med andra ord kan det vara klokt att ange rätt körsträcka i samband med att försäkringen köps. Det går också att kontakta försäkringsbolaget under försäkringsåret om man upptäcker att körsträckan kommer att överstiga den man uppgett i samband med köpet, exempelvis om man planerar in en bilsemester eller liknande. Försäkringsbolaget höjer då priset för de återstående betalningarna för att kompensera för den ökade olycksrisken.

Försäkringsbolagen kan också sätta olika priser beroende på om bilen endast kommer att köras i Sverige eller även utomlands.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00