×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Priset för en liter bränsle – mestadels skattBETA

Drivmedelspriser för bensin och diesel utgörs huvudsakligen av skatter. De aktuella skatterna är energiskatt, koldioxidskatt och moms.

För bensin 2015 gäller att energiskatten är 3,25 kronor/liter och koldioxidskatten är 2,60 kr/liter, vilket tillsammans blir 5,85 kr/liter. Utöver det tillkommer momsen, som är 25 % av summan av produktionskostnad, marginal, energiskatt och koldioxidskatt. För en liter bensin som kostar 15 kr/liter på bensinmacken utgörs 3 kronor av moms. För bensin som kostar 15 kr/liter på macken är alltså 8,85 kr/liter, eller totalt 59 %, skatt.

För diesel 2015 gäller att energiskatten är 1,83 kr/liter och koldioxidskatten är 3,22 kr/liter, vilket tillsammans blir 5,05 kr/liter. Utöver det tillkommer momsen, som är 25 % av summan av produktionskostnad, marginal, energiskatt och koldioxidskatt. För en liter diesel som kostar 15 kr/liter på macken utgörs 3 kronor av moms. För diesel som kostar 15 kr/liter på macken är alltså 8,05 kr/liter, eller totalt 54 %, skatt.

Den höga andelen skatt i drivmedelspriserna är en förklaring till att priserna för drivmedel vid mackarna varierar mindre än världsmarknadspriset för råolja. Även en kraftig nedgång eller uppgång av råoljepriset motsvaras oftast av en relativt sett mindre variation i pris vid macken.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00