×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Bilens egenskaper styr bränsleförbrukningenBETA

En avgörande faktor för hur stora dina drivmedelskostnader blir är hur mycket din bil förbrukar vid körning. Du kan utläsa vilken bränsleförbrukning din bil har vid blandad körning här på Insplanets Bilkostnader, eller på bilens registreringsbevis. De senaste åren har bilarna blivit allt mer bränslesnåla, men det är stora skillnader mellan olika bilar.

Stora bilar med motorer med stor cylindervolym drar generellt sett mer än små bilar med små motorer. En tumregel är att en bil med 1,6 liters motor drar cirka 10 procent mindre bränsle per kilometer än motsvarande bil med 2 liters motor.

Fyrhjulsdrift, takbox och släpvagn är andra saker som ökar bilens bränsleförbrukning. Om du vill minimera bränslekostnaderna är det alltså klokt att montera av takboxen när den inte ska användas. Påslagen klimatanläggning såväl som tung last är ytterligare faktorer som ökar bilens bränsleförbrukning. Det är också viktigt att se till att man har rätt lufttryck i däcken om man vill minimera sina drivmedelskostnader.

Att använda motorvärmare är ytterligare en åtgärd som sparar bränsle. Användning av motorvärmare är ur detta perspektiv fördelaktigt för utomhustemperaturer under 10° C, men inte annars. Hur länge motorvärmaren behöver vara påslagen beror dock på utomhustemperaturen, ju kallare, desto längre påslagen innan start. Enligt Gröna Bilister motsvarar den el som motorvärmaren förbrukar ungefär den besparing man gör på bränslet, men motorn slits också mindre om man förvärmt bilen med motorvärmare.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00