×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Vilka vinterdäck är bäst?BETA

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilka vinterdäck som är bäst. Det som är bäst för en bilförare behöver inte vara bäst för en annan. Vilket vinterdäck som passar den enskilde bäst beror på var, när och hur bilen ska köras.

Man kan dela in vinterdäck i tre kategorier: dubbade vinterdäck, dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden, och dubbfria vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden. Dubbfria vinterdäck kallas även för ”friktionsdäck”.

Jämförande tester som Statens Väg- och Transportinstitut (VTI) genomfört visar att dubbdäck fortfarande är ”klart överlägsna” odubbade vinterdäck där det gäller friktion. Skillnaderna är störst på våt is och minst på skrovlig is.

Olycksstudier från Sverige och Norge visar dock att fordon med dubbfria däck inte är överrepresenterade i olyckor på vinterväglag. Orsaken till detta bedöms vara att valet av däck är kopplat till attityder och beteenden hos föraren, samt att valet av däck är kopplat till vilken bil man har, enligt VTI.

Bilar med dubbdäck ruggar upp underlaget vid vinterväglag och gör det mindre slirigt, vilket även bilister med odubbade däck drar fördel av.

Odubbade vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden är genomgående sämre på snö- och isväglag, men bäst på barmark, enligt VTI. Dubbade vinterdäck ger något bättre grepp på barmark än odubbade vinterdäck för nordiska förhållanden.

Skillnaderna mellan olika däck inom samma kategori kan dock vara stora. Varje år publicerar medier och andra aktörer test av vinterdäck där däckens egenskaper på olika typer av underlag undersöks. Som konsument kan det vara en god idé att gå igenom några tester inför ett däckköp för att hitta ett däck med bra prestanda som passar de förhållanden man förväntas köra i.

Dubbade vinterdäck river vid körning upp små partiklar från vägbanan som är farliga att inandas. Hälsoeffekter som ökad förekomst av hjärtkärlsjukdomar och luftvägssjukdomar kopplas till inandning av luftburna partiklar. I Sverige är det särskilt på våren då halterna av partiklar överskrider normerna, då vinterns vägslitage virvlar upp från torra gator. Kopplingen mellan luftburna partiklar skapade av körning med dubbade vinterdäck och negativa hälsoeffekter gör att ett förbud av dubbdäck ibland diskuteras. Redan i dag är det exempelvis förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan i centrala Stockholm och utökade förbud diskuteras titt som tätt.

För den som vill välja miljövänliga vinterdäck är dubbfria däck att rekommendera. Dubbfria däck river upp färre partiklar än dubbdäck, och partiklarna är inte bara ohälsosamma för människor utan förorenar också skog och mark. Partiklarna smutsar även ner vilket bidrar till ökad användning av spolarvätska och rengöringsmedel, samt innebär ökat vägunderhåll vilket i sin tur betyder ökade utsläpp av koldioxid. Dubbdäck har också generell sett ett högre rullmotstånd vilket orsakar ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp. Dessutom orsakar dubbade vinterdäck mer buller, vilket påverkar människors hälsa negativt.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00