×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Rätt lufttryck i bildäckBETA

Det korrekta lufttrycket för dina däck hittar du i bilens instruktionsbok. Uppgiften finns ofta också på en dekal på insidan av tanklocket eller på stolpen bakom förarstolen. Informationen kan också gå att finna på nätet. Se dock till att du tittar på rätt bilmodell om du letar upp informationen själv.

Ofta anges det rekommenderade lufttrycket dels för fram- respektive bakdäcken, dels om bilen är normal- eller fullastad. Det är med andra ord vanligt att det rekommenderade lufttrycket för framdäcken skiljer sig från det för bakdäcken, och att rekommendationen för en normallastad bil skiljer sig från rekommendationen för en fullastad bil.

Däckets lufttryck kan anges i kilopascal (förkortas ”kPa”) eller bar. För dessa enheter gäller att 100 kPa = 1 Bar. I bilens användarmanual anges ofta lufttrycket i kilopascal, medan luftpumpen på bensinmacken ofta har en skala i bar. Om det rekommenderade lufttrycket i bilens instruktionsbok anges till exempelvis ”210” motsvarar det alltså 2,1 bar. Istället för ”bar” används ibland ”kilo” (också angivet som ”kg/cm2”) exempelvis att lufttrycket i däcket ska vara ”två kilo”. Kilo i det här sammanhanget är liktydigt med bar, och med andra ord innebär ett lufttryck på 2 kilo = 2 bar.

Ibland förekommer även enheten ”psi”, en förkortning av engelskans ”pound force per square inch”. Psi används främst i USA och mer sällan i Sverige, men kan ändå vara bra att känna till för att undvika förvirring. För psi gäller att 1 psi = 6,9 kPa.

Fel lufttryck i däcken kan påverka däckets köregenskaper, med exempelvis längre bromssträckor som följd. Fel lufttryck kan också innebära att däcket slits hårdare och att bilens bränsleförbrukning ökar. Därför att det viktigt att se till att dina däck har rätt lufttryck. En undersökning som Vägverket gjorde 2004 visade att 60 % av alla kontrollerade bilar körde med felaktigt lufttryck i däcken, vilket innebär att svenska bilister slösade bort 1,1 miljarder i ökade bränslekostnader årligen.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00