×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

När är mina däck för gamla?BETA

Ett sommardäck för personbil måste enligt lag ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter för att vara godkänt. Enligt Transportstyrelsen bör mönsterdjupet dock vara minst 3 millimeter för att däcket ska ha bra egenskaper på fuktig vägbana. Med mindre mönsterdjup ökar risken för långa bromssträckor och vattenplaning vid regnigt väder. Ett enkelt sätt att mäta mönsterdjupet på dina däck är att sticka ner en femkrona i mönstret någonstans i mitten av däcket. Avståndet mellan femkronans ytterkant och det övre vågräta strecket i siffran ”5” är 3 millimeter, så om mönstret är minst så djupt har däcket ett mönsterdjup på minst 3 millimeter.

För vinterdäck gäller att mönsterdjupet enligt lag måste vara minst 3 millimeter, men trafiksäkerhetsorganisationen NTF rekommenderar ett mönsterdjup på vinterdäck på minst 5 millimeter för att däcket ska ha bra egenskaper vid slask, snö och is. Om man har dubbdäck betraktas ett dubbutstick på 1-2 millimeter vara tillräckligt.

Det finns inga lagkrav gällande ålder för bildäck. Bildäck får med andra ord vara hur gamla som helst, förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Enligt vissa bör bildäck inte vara äldre än sex år, medan andra menar att tio år är en övre gräns. Men forskning som Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) bedrivit visar att däckets ålder i princip saknar betydelse för däckets prestanda, såvitt mönsterdjupet inte är för litet och däcket förvarats på ett korrekt sätt. Det är alltså däckets mönsterdjup och inte dess ålder som är avgörande för däckets egenskaper.

För dubbdäck gäller också att dubbarna inte ska vara för utslitna. Om dubbarna är utslitna eller sitter ostadigt försämras däckets egenskaper. Ett dubbutstick på 1-2 millimeter betraktas som tillräckligt. När dubbutsticket är 0,5 millimeter eller lägre kan däcket betraktas som dubbfritt.

Avgörande för hur mycket däckets mönster slits är bland annat körstilen, körsträckan och underlaget. Många snabba accelerationer, skarpa inbromsningar och hög hastighet sliter mer på däcket än en mer defensiv körstil. Den sträcka du kör med däcket påverkar också slitaget. Ju mer du kör med däcken desto mer slits de. Enligt trafiksäkerhetsorganisationen NTF påverkas däckets livslängd till 30 % av körstil och hastighet, till 30 % av årstiden, till 20 % av biltypen och till 20 % av vägbeläggning och däckets inbyggda slitstyrka.

På Insplanets Bilkostnader har vi räknat med en livslängd på däcken på sex år, men som nämnt ovan saknar däckens ålder egentligen betydelse för dess egenskaper, förutsatt att mönsterdjupet är bra och däcken förvarats korrekt.

Även om däckets ålder i sig inte påverkar dess egenskaper, är det dock så att teknologin kring bildäck ständigt förbättras. Utvecklingen på däckfronten innebär att däcken kan bli bättre och bättre. Av det skälet kan det alltså vara klokt att byta gamla däck till nya, även om de gamla inte är utslitna.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00