×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Hur ofta ska lufttrycket kontrolleras?BETA

Om du vill säkerställa att du kör med korrekt lufttryck bör du kontrollera däcken en gång i månaden. Kom ihåg att även kontrollera lufttrycket i reservdäcket regelbundet. Vid däckskifte på verkstad kan du be personalen säkerställa att lufttrycket i däcken är korrekt.

Däckens lufttryck ska helst kontrolleras när däcken är kalla. Däckets lufttryck stiger med cirka 0,1 bar för varje temperaturhöjning på 10° C hos däcken. Däcken värms upp när du kör bilen, och därför bör du helst inte ha kört med bilen på minst två timmar, eller ha kört max tre kilometer i låg hastighet, innan du kontrollerar lufttrycket i däcken. Om däcken är varma när du fyller på dem kan du lägga till 0,3 bar utöver biltillverkarens rekommendation. Det av däcktillverkaren angivna maximala lufttrycket i däcken får dock aldrig överskridas. Uppgiften om maximalt lufttryck kan hittas på sidan av däcket och kan anges som exempelvis ”Max pressure 40 PSI”, vilket innebär att däckets lufttryck inte får överstiga 40 psi. Kontrollera dock gärna lufttrycket med kalla däck när du får tillfälle för att säkerställa att lufttrycket är korrekt.

Miljöorganisationen Gröna Bilister rekommenderar att man har ett lufttryck som överstiger biltillverkarens rekommendation med 10-15 % (cirka 0,2 – 0,5 bar) för att undvika att lufttrycket i däcket efter hand understiger det som tillverkaren rekommenderar.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF rekommenderar att man i sina vinterdäck har ett lufttryck som överstiger biltillverkarens rekommendation med 20 kPa, eller 0,2 bar.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00