×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Minska kostnaderna för ditt bilägandeBETA

Att ha bil är en stor utgiftspost i de flesta hushåll, men de kostnader man har för bilen går i hög grad att påverka.

Valet av bil är en av de viktigaste faktorerna när det gäller bilkostnader. En dyr och bränsleslukande bil med lågt andrahandsvärde kan vara väldigt mycket dyrare att äga än en billig, snål bil med bra andrahandsvärde. Vilken bil man har påverkar också i olika hög grad kostnaden för lån, försäkring, skatt, drivmedel och däck.

Körstil och årlig körsträcka är andra viktiga faktorer som påverkar bilens kostnader. En aggressiv körstil kan slita mer på bilen, med ökad värdeminskning och ökat servicebehov som följd, och innebär också högre bränslekostnader. Den årliga körsträckan påverkar inte bara kostnaderna för drivmedel utan också slitaget på däck och bil, och följaktligen värdeminskningen på bilen. Körsträckan påverkar även kostnaderna för bilförsäkring, då en längre årlig körsträcka innebär en större risk att råka ut för en olycka, vilket försäkringsbolagen tar igen med högre priser.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00