×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Kostnader för att äga bilBETA

Generellt sett är värdeminskning och drivmedel de i särklass största kostnaderna man har som bilägare.

En bil förlorar omkring 20 % av sitt värde per år, men värdeminskning är i hög grad beroende av hur mycket man kör, vilket bilmärke och modell det handlar om, hur mycket extrautrustning man har, slitage i övrigt, och en rad andra faktorer.

Drivmedel är den andra stora utgiftsposten för de flesta bilägare, som dock förstås också i hög grad beror på vilken bil man kör, vilken körstil man har, hur långt man kör per år och hur bränslepriserna för det aktuella bränslet utvecklar sig.

Billån är en annan utgift som många bilägare måste ta hänsyn till, och som beroende på lånets storlek och ränta kan bli en ansenlig summa. Det finns huvudsakligen två olika typer av billån, dels ”äkta” billån, där bilen tas som säkerhet av kreditgivaren i samband med att lånet tas ut. Dels ”oäkta” billån, som egentligen är blancolån (också kallat ”privatlån”), det vill säga ett lån utan säkerhet. Ett äkta billån ger generellt lite lägre ränta än ett oäkta billån. Å andra sidan kräver ett äkta billån oftast att bilen säljs av en auktoriserad bilhandlare. Ett oäkta billån ger å andra sidan något högre ränta, men inte att bilen säljs av en auktoriserad bilhandlare.

Försäkring är en annan utgiftspost som alla bilägare måste betala. Alla bilar som är ”i trafik”, det vill säga inte avställda, måste enligt lag ha åtminstone en trafikförsäkring, som täcker personskador samt skador på andra bilar om försäkringstagaren orsakar en olycka. De flesta bilägare tecknar dock mer omfattande försäkringar, antingen hel- eller halvförsäkringar, som täcker fler skadetyper än trafikförsäkringen. Halvförsäkring täcker brand, stöld, glas, räddning, rättsskydd och maskinskada, och helförsäkring täcker även vagnskada, det vill säga skador på den egna bilen i samband med en olycka. Utöver trafik- halv- och helförsäkring kan bilägaren även teckna olika tilläggsförsäkringar, som assistans, allrisk, hyrbil, etc.

Kostnaden för försäkring påverkas av en rad olika faktorer. De kanske viktigaste faktorerna är vilken typ av bil du kör, vad bilens marknadsvärde är och hur olycksstatistiken för ägare av den aktuella biltypen ser ut. En sportbil med många hästkrafter är i regel dyrare att försäkra än en mer genomsnittlig personbil med lägre motorstyrka. Försäkringstagarens ålder är en annan viktig faktor. Unga förare är mer olycksbenägna än äldre förare, vilket innebär att försäkringen i regel blir dyrare för unga förare. Var bilägaren bor och hur är andra viktiga faktorer som påverkar försäkringens pris. I vissa områden är risken för stöld och skadegörelse större än i andra områden, vilket påverkar kostnaden för bilförsäkringen. Andra faktorer som påverkar försäkringens pris är årlig körsträcka, var bilen parkeras nattetid, om föraren tidigare har orsakat en olycka samt om bilen körs utomlands.

Bilservice och reparationer är andra utgiftsposter som måste beaktas. Här kan priserna variera stort mellan olika bilar och tillverkare, både vad gäller hur dyr en viss typ av service eller reparation är för en viss bil, såväl som hur ofta bilen behöver service eller reparation. Olika verkstäder tar förstås ut olika priser för en och samma sorts service eller reparation, vilket också måste tas med i beräkningen.

Däck, besiktning och skatt är andra kostnader som bilägaren har för sin bil. Dessa utgifter är i regel bland de mindre kostnadsposterna som bilägaren har, men kan i vissa fall vara rätt höga. Kostnaden för däck påverkas i hög grad av vilka däck man använder, vilken körstil man har samt hur långt man kör med bilen. Fordonsskatten påverkas bland annat av hur mycket koldioxid bilen släpper ut per kilometer, vilket innebär att törstiga bilar beskattas högre än bränslesnåla bilar. Besiktning är en väldigt liten kostnadspost för bilägaren, men är något som måste göras årligen för bilar som är lite äldre. Här handlar det för de flesta bilägare främst om att hitta en besiktningsstation som ligger nära hemmet eller jobbet och där det går enkelt och snabbt att få en tid som passar.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00