×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Köpa bil eller leasa bil?BETA

Under senare år har det blivit allt vanligare med privatleasing (också kallat ”prenumeration”) av bilar. Privatleasing innebär i princip att du hyr bilen av återförsäljaren under en på förhand bestämd avtalstid, ofta 36 månader, varefter du lämnar tillbaka bilen. För privatleasing betalar du en fast månadskostnad, som är beroende av vilken typ av bil du leasar, samt det antal mil du får köra bilen under avtalstiden. Om du kör fler mil med bilen än vad leasingavtalet medger, får du betala extra för de milen.

Om du står i valet mellan att privatleasa en bil och köpa en bil är värdeminskningen en väldigt viktig faktor att titta på. Värdeminskningen är den i särklass största utgiftsposten som är inräknad i bilens leasingavgift. Utöver värdeminskning ingår för det mesta service och försäkring i leasingavgiften, men servicebehovet för nya bilar är oftast litet och även försäkringskostnaden är förhållandevis liten, i synnerhet då nya bilar oftast endast behöver en halvförsäkring eftersom vagnskadegaranti ingår de tre första åren när man köper ny bil.

Med andra ord kan det vara en god idé att titta på vad det skulle kosta att leasa en viss bil om du står i begrepp att köpa en ny bil och vill få en god uppfattning om vilken värdeminskning bilen har under de första åren. Kom ihåg att bilens leasingavgift är kopplad till en på förhand avtalad körsträcka per år, så att du jämför på rätt villkor.

Det finns flera fördelar med att leasa sin bil, men också nackdelar.

Bland fördelarna märks att det är en förhållandevis enkel ägarform där du slipper bekymra dig om värdeminskning och billån. Oftast ingår även försäkring och service i leasingavgiften, och de kostnader som tillkommer utöver leasingavgiften är bränsle, skatter och avgifter. På så sätt får du en bra överblick över vad ditt bilägande kostar och slipper tänka på andrahandsvärde och servicekostnader.

Till nackdelarna hör att du låser upp dig för en längre period, vilket innebär begränsad flexibilitet om du skulle vilja bli av med bilen innan avtalstiden löpt ut. Du är också delvis bunden av den körsträcka du får köra enligt avtalet, och du får lägga till extra pengar om du kör längre. Om bilen vid avtalstidens slut skulle visa sig vara mer sliten än vad återförsäljaren definierar som ”normalt slitage” kan du också behöva betala extra för slitaget. Du bör också tänka på att vid privatleasing är räntekostnaden för billånet, som är inbakad i leasingavgiften, inte avdragsgill, till skillnad från om du tar ett lån och köper bilen.

Som med alla avtal gäller det förstås att noga läsa det finstilta, villkoren kan variera stort mellan olika märken och återförsäljare. Slutligen återstår att göra en noggrann kalkyl och jämföra kostnaden för privatleasing med traditionellt bilägande för att se vilken typ av bilnyttjande som passar just dig bäst.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00