×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Om bilen inte godkänns i besiktningenBETA

Det finns grovt sett tre typer av underkännande: körförbud, föreläggande med krav på efterkontroll, och föreläggande utan krav på efterkontroll.

Om bilen är i så dåligt skick att den anses vara en trafikfara kan bilen beläggas med körförbud. Då får bilen inte köras från besiktningsstationen utan måste flyttas med bärgningsbil. När felen är åtgärdade får bilen köras till besiktningsstation för kontroll.

Om bilen har brister som inte är av lika allvarlig art får bilen ett föreläggande med krav på efterkontroll. Det innebär att bilägaren har en viss tid på sig att åtgärda felen och göra en efterkontroll (också kallat ”ombesiktning”) på besiktningsfirma. Om så inte sker beläggs bilen med körförbud. Efterkontroll kan också göras på en ackrediterad verkstad. Bilen körs då till den ackrediterade verkstaden som åtgärdar bristerna och skickar ett intyg till Transportstyrelsen. Om intyget inte kommer in i tid eller underkänns beläggs bilen med körförbud.

Om bilen har brister av en förhållandevis lindrig art får bilen ett föreläggande utan krav på efterkontroll. Detta innebär att felen måste åtgärdas snarast och att bilen inte får användas mer än nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Bilen behöver dock inte ombesiktigas efter att felen åtgärdats. Om felen är kvar vid nästa tillfälle bilen får bilen ett föreläggande med krav på efterkontroll.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00