×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

När ska bilen besiktigas?BETA

Bilar ska kontrollbesiktigas under sin besiktningsperiod. Besiktningsmånaden styrs av den sista siffran i bilens registreringsnummer, enligt tabell nedan. Besiktningsperioden utgörs av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som infaller före och efter besiktningsmånaden. För exempelvis en bil som har slutsiffran ”0” i registreringsnumret, vilket motsvarar månaden december, gäller alltså att bilens besiktningsperiod är oktober – februari.

Slutsiffra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Besiktningsmånad
januari
februari
mars
april
juli
augusti
september
oktober
november
december
Besiktningsperiod
november – mars
december – april
januari – maj
februari – juni
maj – september
juni – oktober
juli – november
augusti – december
september – januari
oktober – februari

Personbilar ska besiktigas med jämna mellanrum. För nya bilar gäller att de ska besiktigas först tre år efter det att fordonets togs i bruk för första gången. Bilen ska sedan besiktigas igen efter två år, och efter det en gång per år.

Mer exakt gäller att en personbil ska besiktigas för första gången ”under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk” (se ovan under ”Besiktningsperiod och Besiktningsmånad”). Andra gången bilen ska besiktigas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad. Bilen ska sedan besiktigas årligen under fordonets besiktningsperiod.

Exempel: En bil med registreringsnummer ”ABC 123” tas i bruk för första gången den 15 mars 2016. 34 månader efter detta datum är den 15 januari 2019. Slutsiffran i registreringsnumret är ”3”, vilket motsvarar besiktningsmånad mars. Bilen ska alltså besiktigas för första gången under perioden januari – maj 2019. Bilen ska för andra gången besiktigas två år senare, alltså januari – maj 2021. Därefter ska bilen besiktigas januari – maj 2022, och sen samma period varje efterföljande år.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00